อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 และได้รับสมญานามว่าเป็น “อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน”อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า และป่ารุ่นหรือป่าเหล่า ป่าดงดิบชื้น ลักษณะป่าชนิดนี้เป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง 400-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล พืชพรรณมี 3,000 ชนิด,นกมี 250 ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 67 ชนิด ซึ่งได้แก่ ช้าง เสือ ชะนี กวาง และหมูป่า พบอยู่ตามทุ่งหญ้ากว้างทั่วๆ ไป

Read More …

ร้อยดวงใจ เพื่อพ่อของแผ่นดิน

เทศกาลออกพรรษากำลังจะมาถึงในสัปดาห์ข้างหน้า ใครที่ใจจดใจจ่ออยู่กับ การเกิดของ “บั้งไฟพญานาค” ก็คงเตรียมตัว เตรียมจองพื้นที่ ที่จะไปนั่งเฝ้าว่าปีนี้จะมีบั้งไฟขึ้นมากี่ลูก กี่ดวง แต่สำหรับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มองว่า เทศกาลเข้าพรรษา คือ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพ และ ซ่อมแซมสุขภาพที่ขาดไปให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม ด้วยการจัดแคมเปญเด็ดรณรงค์งดเหล้าของ สสส. ภายใต้ชื่อว่า “เข้าพรรษา ได้เวลาพักตับ” ซึ่งในปีนี้ ได้ร่วมมือกับภาคีองค์กรงดเหล้าทั่วประเทศ ด้วยการชวนให้นักดื่มหันมาห่วงใยสุขภาพ ตั้งใจหยุดเหล้าให้ครบตลอดทั้งพรรษา เพื่อให้ตับที่เป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายได้พักผ่อนบ้าง

Read More …

กองทัพอากาศรับ-ส่งฟรี บริการปชช.ถวายอาลัย’ในหลวง’

กองทัพอากาศรับ-ส่งฟรี บริการปชช.ถวายอาลัย’ในหลวง’ กองทัพอากาศจัดรถบริการ รับ-ส่ง ให้แก่พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมลงนาม ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 20.06 น. พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้กรมขนส่งทหารอากาศ จัดรถปรับอากาศขนาดใหญ่ บริการ รับ-ส่ง ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสงค์เดินทางไปร่วมลงนามถวาย
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เริ่มเวลา ๐6.๐๐ – 18.๐๐ น. เส้นทางละ 3 คัน ตามเส้นทางเดินรถ ดังนี้

Read More …

การสื่อสารข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV

การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) มีรากศัพท์มาจากคำสองคำ คือ ข้อมูล (Data) และการสื่อสาร (Communication)

ข้อมูล (Data) คือ สิ่งที่อยู่ในรูปที่สามารถจัดเก็บและเรียกใช้ได้ อย่างเช่นข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของข้อมูลมีความสำคัญมาก เพราะข้อมูลที่ดีจะสามารถสร้างรายได้และประโยชน์ให้กับผู้ใช้ เช่น ข้อมูลลูกค้า ลูกหนี้ ข้อมูลสูตรการผลิต ข้อมูลการตลาด หากข้อมูลเหล่านี้ผิดพลาด คาดเคลื่อน หรือคู่แข่งได้ไป ก็อาจจะทำให้เจ้าของข้อมูลเสียหายได้เป็นอย่างมาก

การสื่อสาร (Communication) คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยสิ่งที่ได้รับจะต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ออกมาหรือจะพูดให้ง่ายขึ้นก็คือ เมื่อพูดกัน สื่อสารกันแล้ว จะต้องรู้เรื่องด้วยว่ากำลังพูดถึงอะไร สื่อสารในเรื่องใดอยู่ มิฉะนั้นจะถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายของคำว่าการสื่อสารได้

ดังนั้น การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) จึงหมายถึง กระบวนการถ่ายทอดหรือนำส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งผ่านสื่อกลาง โดยไม่คำนึงถึงลักษณะทางกายภาพ ซึ่งข้อมูลอาจเป็นข้อความ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ หรืออื่นๆ ที่ต้องการถ่ายทอดไปยังปลายทาง และการสื่อสารข้อมูลที่มักจะกล่าวถึงในทางคอมพิวเตอร์นั้น จะเกิดขึ้นจากการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป

องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมี 3 ประการ ดังต่อไปนี้

1.ข้อมูลจะต้องถึงปลายทางที่ถูกต้อง กล่าวคือ ข้อมูลจะต้องถูกส่งถึงมือผู้รับหรืออุปกรณ์ปลายทางที่ระบุเอาไว้เท่านั้น

2.ข้อมูลจะต้องถูกต้อง ระบบจะต้องส่งข้อมูลที่มีสภาพเดียวกับต้นทางไปให้กับปลายทาง เพื่อที่ผู้รับจะได้ทราบความประสงค์ของผู้ส่งได้ถูกต้อง

3.ข้อมูลต้องถึงในเวลาที่กำหนด เนื่องจากข้อมูลที่มาถึงช้าเกินไปก็ไม่สามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้ เช่น ถ้าเราโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตแต่ปรากฏว่าเสียงของข้อความแรกไปถึงช้ากว่าข้อความที่สอง ทำให้ผู้ฟังปลายทางเข้าใจความหมายผิดไปได้

การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) มีรากศัพท์มาจากคำว่า โทร (Tele) และการสื่อสาร (Communication) ความหมายของคำว่าการสื่อสาร ได้กล่าวถึงในเบื้องต้นแล้ว

โทร (Tele) คือ ระยะไกล เช่น โทรศัพท์ ก้คือ การพูดกันในระยะไกล โทรทัศน์ ก็คือ การแสดงภาพในระยะไกล หรือโทรสาร ก็คือ การส่งสารในระยะทางไกลๆ

ดังนั้น การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) จึงหมายถึง การสื่อสารในระยะไกล กล่าวคือ ผู้ส่งและผู้รับจะต้องอยู่ในระยะที่ห่างไกลกันมาก จนไม่สามารถสื่อสารกันได้ Telecommunication ก็จะเป็นตัวกลางที่ช่วยให้สามารถสื่อสารกันได้

เมื่อทราบความหมายของคำว่า การสื่อสารข้อมูล และการสื่อสารโทรคมนาคมแล้วจะเห็นได้ว่า การสื่อสารโทรคมนาคมนั้น เน้นว่าเป็นการสื่อสารในระยะทางไกลๆ แต่การสื่อสารข้อมูลนั้น ไม่สนใจว่าจะเป็นระยะไกลหรือใกล้ แต่จะเน้นว่าข้อมูลที่ส่งออกไปนั้นจะต้องส่งถึงปลายทางอย่างถูกต้อง

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อดูภาพออนไลน์กล้องวงจรปิด

อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับใช้เชื่อมต่อเพื่อที่จะดูภาพกล้องวงจรปิดออนไลน์ผ่านอินเตอร์ละมืถือ  ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลในเครือข่าย  หรือใช้สำหรับทวนสัญญาณเพื่อให้การส่งข้อมูลได้ในระยะที่ไกลขึ้น  หรือใช้สำหรับขยายเครือข่ายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  อุปกรณ์เครือข่ายที่พบเห็นโดยทั่วไป  เช่น ฮับ  สวิตช์  เราท์เตอร์  เป็นต้น

ฮับ  (Hub)     หรือเรียกว่า  รีพีตเตอร์  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกลุ่มของคอมพิวเตอร์  ฮับมีหน้าที่รับส่งเฟรมข้อมูลทุกเฟรมที่ได้รับจากพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งไปยังทุก ๆ  พอร์ตที่เหลือ   คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับฮับจะแชร์แบนด์วิธหรืออัตราข้อมูลของเครือข่าย  ฉะนั้นยิ่งมีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับฮับมากเท่าใด  ยิ่งทำให้แบนด์วิธต่อคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องลดลง  ในปัจจุบันมีฮับหลายชนิดและหลายบริษัท  ข้อแตกต่างระหว่างฮับเหล่านี้ก็เป็นจำนวนพอร์ต  สายสัญญาณที่ใช้ และอัตราข้อมูลที่ฮับรองรับ

สวิตช์  (Switch)   อุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่ในเลเยอร์ที่  2   สวิตช์จะฉลาดกว่าฮับ   สวิตช์สามารถส่งข้อมูลที่ได้รับจากพอร์ตหนึ่งไปยังเฉพาะพอร์ตที่เป็นปลายทางเท่านั้น  ทำให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตที่เหลือสามารถส่งข้อมูลถึงกันและกันได้ในเวลาเดียวกัน   การทำเช่นนี้ทำให้อัตราการรับส่งข้อมูลหรือแบนด์วิธไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับสวิตช์   คุณสมบัตินี้เครือข่ายที่ติดตั้งใหม่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะนิยมใช้สวิตช์มากกว่าฮับ  เพราะจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการชนกันของข้อมูลในเครือข่าย

เราท์เตอร์  (Router)      เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในเลเยอร์  3   เราท์เตอร์จะฉลาดกว่าฮับและสวิตช์  เราท์เตอร์จะอ่านที่อยู่ของสถานีปลายทางที่ส่วนหัวของแพ็กเก็ตข้อมูล   เพื่อใช้ในการกำหนดหรือเลือกเส้นทางที่จะส่งแพ็กเก็ตนั้นต่อไป   เราท์เตอร์จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเส้นทางให้แพ็กเก็ตเรียกว่า  เราท์ติ้งเทเบิล  หรือตารางการจัดเส้นทาง  ถ้าเส้นทางหลักเกิดขัดข้องเราท์เตอร์ก็สามารถเลือกเส้นทางใหม่ได้    นอกจากนี้เราท์เตอร์ยังสามารถส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายทีใช้โปรโตคอลต่างกันได้   และยังสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกลได้  รวมถึงยังสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายกับเครือข่ายอื่น  ๆ   ที่ใหญ่กว่าเช่น  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การดูภาพจากกล้องวงจรปิดออนไลน์ เป็นต้น

โปรโตคอล  (Protocol)        เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลของคอมพิวเตอร์   ดังนั้น  คอมพิวเตอร์ที่ต้องการสื่อสารกันจำเป็นต้องใช้  “ภาษา”  หรือโปรโตคอลเดียวกัน   เพราะไม่เช่นนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะสื่อสารกันไม่ได้   ปัจจะบันโปรโตคอลที่นิยมใช้มากที่สุดคือ  โปรโตคอล  TCP/IP  ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก    นอกจากโปรโตคอลนี้แล้วยังมีโปรโตคอลอื่น  ๆ   ที่ยังนิยมใช้กันอยู่อีกมาก

ทหารช่วยชาวบ้านห้วยม่วง ขนของหนีน้ำหลังเจอพายุรากี

พ่อเมืองอุบลฯนำกำลังทหารเข้าช่วยเหลือชาวชุมชนห้วยม่วง ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากพายุรากี ด้าน จนท.กาชาดมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อวันที่ 15 ก.ย. นายสมศักดิ์จัง ตระกุล ผวจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วย พล.ต.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พ.ท.ณัฐดนัย ผาคำ ผบ.ร.6 พัน 2 ได้ตรวจเยี่ยมชาวบ้านชุมชนห้วยม่วง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภายหลังจากได้รับผลกระทบจากพายุรากี จนทำให้ที่พักอาศัยถูกน้ำท่วมกว่า 14 หลังคาเรือน จนต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่บนถนน จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารพร้อมด้วยฝ่ายปกครอง นำกำลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนและกางเต็นชั่วคราวให้ชาวบ้านใช้พักอาศัยก่อน Read More …

รับฟ้องคดีอดีตผกก.ทุ่งสองห้อง ม.157″ดองรถ”ของกลาง

ศาลอาญารับฟ้องคดี เจ้าของรถยนต์ที่ถูกยึดจากลาดจอดห้างไอที สแควร์ หลักสี่ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พ.ต.อ.เติมเผ่า สิริภูบาล อดีต ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ม.157 หลังยื่นคำร้องขอรถคืน แต่กลับละเว้น เพิกเฉย นัดตรวจหลักฐาน 17 ต.ค.นี้ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 ก.ย. ที่ห้องพิจารณา 811 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอ่านคำสั่งคดีหมายเลขดำ อท.38/2559  ที่ นายพหุกันต์ พันธ์ศรี โดย นายสุเวช จิตมหาวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจ เป็นโจทก์ฟ้อง พ.ต.อ.เติมเผ่า สิริภูบาล ผกก.สน.สุทธิสาร เป็นจำเลยในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กรณีเมื่อวันที่ 27  พ.ย. 2558 ตำรวจชุดตรวจค้นจาก บก.สส. บช.น. ได้ตรวจค้นพบรถยนต์ จำนวน 204 คัน บริเวณเต็นท์รถลานจอดห้างไอที สแควร์ ย่านหลักสี่ ซึ่งอาจได้มาจากการกระทำผิด ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้น ได้ส่งมอบรถยนต์ทั้ง 204 คัน ให้แก่จำเลย Read More …

Digital marketing ของปี 2016

หลายปีมานี้ การทำการตลาดด้านดิจิทัลมีความสำคัญเพิ่มขึ้น ด้วย Search Algorithms เองก็ถูกพัฒนาให้สามารถรองรับซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลกอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่ตามมา วันนี้เรามาอัปเดตเทรนด์ของปี 2559 กัน ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โลกดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญ เพราะนี่อาจเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผลสถิติระบุว่าในปี 2557

Read More …

สวนสนุกพัทยาปาร์ค

สวนสนุกพัทยาปาร์ค ตั้งอยู่ปลายหาดดงตาล ด้านเหนือของหาดจอมเทียน พัทยาปาร์คมีทั้งสวนน้ำและสวนสนุก เหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ในส่วนของสวนน้ำพัทยาปาร์ค นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ สนุกไปกับสระน้ำวน และตื่นเต้นเร้าใจไปกับสไลด์เดอร์ขนาดยักษ์ ทั้งแบบทางตรงและแบบอุโมงค์ อีกทั้งยังมีสระน้ำสำหรับเด็กเล็กเพื่อตอบรับความสนุกและปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว

Read More …

เฝ้าระวัง“ซิกา”เน้นเด็ก-หญิงมีครรภ์

ด่านควบคุมโรคจังหวัดบึงกาฬ คุมเข้มหวังสกัด “เชื้อไวรัสซิกา” ตรวจชาวลาว เน้นเด็ก-หญิงมีครรภ์ หลังพบเป็นไข้หวัดกว่า 30 ราย ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณด่านศุลกากรบึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคบึงกาฬ ตรวจเข้มเฝ้าระวังในการคัดกรองผู้ป่วยและใช้เครื่องอินฟราเรดเทอร์โมสแกน ในการวัดอุณหภูมิความร้อนให้กับชาว สปป.ลาว และนักท่องเที่ยว ที่ข้ามไปมาระหว่างพรมแดน บึงกาฬ ปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว โดยตรวจวัดความผิดปกติของร่างกายตลอด ลงสมุดบันทึกการเข้า-ออกของกลุ่มเสี่ยง หากพบอุณหภูมิของร่างกายเกินกว่า 38 องศาเซลเซียส

Read More …